Istorija

Tremtis - vienas is skaudžiausių Lietuvos Respulblikos istorijos laikotarpių, kai Lietuvos piliečiai, per prievartą ir prieš savo valią įškeldinti iš savo namų ir išvežti į atšiauriausius Rusijos vietoves.

Istorija

Trėmimas - vienas is skaudžiausių Lietuvos Respulblikos istorijos laikotarpių, kai Lietuvos piliečiai, per prievartą ir prieš savo valią įškeldinti iš savo namų ir išvežti į atšiauriausius Rusijos vietoves. Masiniai gyventojų trėmimai prasidėjo kai Savietų Sąjunga okupavo Lietuvą 1940 m. birželio 15 d. Pagrindinis tikslas buvo sunaikinti Lietuvos suverenumo komponentus, sunaikinti gimtąja kalbą, religiją ir patriotizmą. Visi kas priešinosi ar kitaip nevykdė okupantų reikalavimų, pries savo valią buvo negailestingai baudžiami. Represijos, įkalinimas ar trėmimas. Masinis Lietuvos piliečių trėmimas prasidėjo nuo 1941 m. birželio 14 d. ir tęsėsi iki 1953 m. Per visą laikotarpį buvo ištremta apie 130 tūkst. Lietuvos gyventojų.

Tremtiniai

Nuo prasidėjusių masinių trėmimų nebuo apsaugota nei viena gyventojų grupė - nei valstybės tarnautojai, mokytojai ar ūkininkai, nei vaikai, paaugliai ar pagyvęne. Visi kurie nevykdė ar kitaip priešinosi vykstančiai "nutautinimo" politikai buvo areštuojami ir baudžiami pritaikius 58 straipsnį už "Antitarybinę veiklą". Remiantis užregistruotais dokumentais, daugiausia buvo istremta:

 • Ūkininkai - 20%
 • Valstybės tarnautojai - 10%
 • Darbininkai - 6,7%
 • Mokytojai - 6,2%

Istorinės datos

Sovietinė okupacija

 1. 1940 m. birželio 14 d. SSRS Lietuvai įteikė ultimatumą
 2. 1940 m. birželio 15 d. priimtas ultimatumas
 3. 1940 m. birželio 15 d. sušauktas paskutinis Nepriklausimos Lietuvos vyriausybės posėdis
 4. 1940 m. birželio 16 d. paskelbiamas valstybės gynimo metas Lietuvoje
 5. 1940 m. birželio 17 d. ministru pirmininku paskirtas Paleckis ir patvirtintas naujas ministrų kabinetas
 6. 1940 m. birželio 28 d. legalizuota Lietuvos komunistinė jaunimo sąjunga;
 7. 1940 m. liepos 1 d. paleistas Seimas
 8. 1940 m. liepos 5 d. komunistai visiškai perėmė valdžią ir persivadino į Lietuvos darbo liaudis sąjungą
 9. 1940 m. liepos 22 d. “Liaudies seimas” paskelbė žemę valstybės nuosavybe
 10. 1940 m. liepos 11 panaikinta Šiaulių sąjunga
 11. 1940 m. liepos 29 d. panaikinta policija
 12. 1940 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo sovietiniai įstatymai
 13. 1941 m. gegužės 23 d. Kaune buvo sudarytas 7 asmenų Respublikinis trėmimo štabas, vadovavo Bykovas
 14. 1941 m. birželio 14 d. ištremta 5728 šeimos, 17 485 gyventojai
 15. 1945 m. pavasarį ir liepos-rugpjūčio mėn. ištremta 1 959 šeimos, 8 226 gyventojai
 16. 1948 m. gegužės 22 d. per „Pavasariu“ užkoduotą trėmimą ištremta 11 365 šeimos ir 40 002 gyventojai
 17. 1949 m. kovo 25 d. per „Bangų mūša“ kodu pavadintą trėmimą ištremta 8817 šeimų ir 29 180 gyventojų
 18. 1951 m. spalio 2-3 d. per „Rudens“ kodu pavadintą trėmimą ištremta 4009 šeimos ir 16 150 gyventojai

Lietuvių tremties vietos

Pagrindinės Lietuviu tremties vietos SSRS okupacijos metais.

Video archyvas

Ledo vaikai
„Įspaudas"
Mirties lageriai

Misija Sibiras

Misija Sibiras tai Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) programa, kuriuos tikslas organizuoti ekspedicijas į lietuvių trėmimų, masinių žudynių, koncentracijos stovyklų ir įkalinimo vietas Sibire. Jų metu bus aplankytos lietuvių trėmimo vietos Komijos, Krasnojarsko, Irkutsko, Tomsko, Permės ir Tiumenės srityse. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti oficialime Misija Sibiras internetiniame puslapyje.

Misija Sibiras - 2016
Misija Sibiras - 2015
Misija Sibiras - 2014
Misija Sibiras - 2013
Misija Sibiras - 2012
Misija Sibiras - 2011